Considera "inadequats" els avisos dels mitjans de CCMA sobre la ventada

El CAC culpa TV3

Efectes de la ventada a la Palma de Cervelló

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya considera que els avisos de servei públic a la població arran del temporal de vent que va afectar Catalunya el gener passat per part dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) van ser "inadequats", entre altres aspectes, "per l'actualització insuficient i pels canals emprats".

El CAC ha elaborat un informe sobre la presència d'avisos de servei públic a la població en la programació dels prestadors TV3, 3/24 i Catalunya Ràdio dels dies 23 i 24 de gener de 2009. Aquests avisos poden ser institucionals directes (quan l'avís prové directament d'un membre d'una institució pública), indirectes (quan l'avís procedeix d'una institució però l'expressa un membre del mitjà) o no institucionals (quan l'avís prové exclusivament del mitjà, sense referència a cap institució pública).

El Consell considera que, "malgrat trobar-se davant d'un fet excepcional, TVC va fer recaure el gruix dels avisos a la població en el canal 3/24 i, en conseqüència, TV3, principal canal de la televisió pública autonòmica, va incloure'n poca informació, llevat dels espais informatius habituals. El CAC també constata que en el canal 3/24 va haver-hi una actualització escassa de la informació que pot ser considerada com a avisos de serveis".

I, pel que fa a Catalunya Ràdio, el CAC "constata que el contingut dels avisos es va anar actualitzant, excepte en els butlletins informatius de les 6, les 7 i les 8 hores del 24 de gener".

El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya que va tenir lloc l'11 de març va acordar enviar una comunicació a la CCMA amb les seves consideracions i l'informe sobre el qual se sustenten.

L'informe del CAC va analitzar la presència d'avisos de servei públic a la població arran del temporal de vent entre les 19 hores del divendres 23 i les 22 hores del dissabte 24 de gener. No es van analitzar les informacions sobre el temporal.

L'estudi constata que en total es van emetre 577 avisos, distribuïts de la forma següent: TV3 (104), 3/24 (373) i Catalunya Ràdio (100). El tema dels avisos és, en primer lloc, general sobre el temps (32,9 per cent del total d'avisos) i, en segon lloc, transports terrestres (29,8 per cent). A continuació vénen els avisos sobre navegació marítima i aèria, altres avisos i recomanacions, estat de l'alta muntanya i temàtica diversa.

Els tres prestadors van introduir alguna modificació en la seva programació habitual per informar sobre el temporal de vent. TV3 i 3/24 van fer connexions especials i van incloure avisos en els teleinformatius. Catalunya Ràdio va donar algun avís en tots els seus informatius i butlletins com també en quatre programes.

L'informe del CAC constata que hi ha una distribució irregular de l'emissió de nous continguts i que hi ha espais de temps sense aportació de nous avisos. En concret, a TV3, dins de la mostra analitzada (a partir de les 19 hores del dia 23), el primer programa amb un avís és el TN vespre de les 21 hores. Els nous avisos es concentren en la primera connexió amb el 3/24 a les 6 hores del dia 24, en la connexió especial amb el 3/24 a les 13.22 hores i en els TN migdia i TN vespre del dia 24.

Pel que fa al 3/24, es troben repeticions freqüents del contingut dels avisos. Així, en concret, entre les 22.30 hores del dia 23 i les 6 del dia 24 no hi ha avisos amb contingut nou. Posteriorment hi ha actualitzacions sobre determinades temàtiques.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat