Publicitat
Comunicació · 25 de Març de 2009. 18:56h.

El CAC suspèn la campanya de l'Ajuntament de Barcelona

S'ha adreçat a televisions i ràdios perquè no els emetin ja que no respecten la legalitat

El CAC ha acordat que la campanya de l'Ajuntament 'Fent Barcelona' no s'ajusta a la legalitat i ha demanat a les televisions i a les ràdios que no l'emetin més. El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió tinguda avui dia 25 de març, ha acordat requerir als diversos prestadors de serveis de televisió que emeten determinats espots de la campanya institucional de l'Ajuntament de Barcelona anomenada Visc(a) Barcelona-Fent Barcelona que adoptin les mesures oportunes per al cessament dels mateixos, "atès que podrien contravenir allò establert en la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 109 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA)".

"Analitzats els espots de la campanya institucional per a televisió de l'Ajuntament de Barcelona anomenada Visc(a) Barcelona-Fent Barcelona, segons el parer del Consell, aquests destacarien la gestió o els objectius assolits per l'Ajuntament de Barcelona. No obstant això, la campanya també mostra expressions negatives sobre la gestió duta a terme a Barcelona, però que, en qualsevol cas, valorades en el seu context, la seva incidència no desvirtuaria el resultat final de la campanya, atès que destacaria la gestió o els objectius assolits per l'Ajuntament de Barcelona", informa el CAC.

L'apartat 1 de l'article 109 LCA disposa que la publicitat institucional per ràdio i televisió que emetin les administracions públiques de Catalunya resta subjecta al que estableix la legislació de la publicitat institucional. I l'apartat 2 del mateix precepte estableix que la publicitat institucional ha de complir, entre d'altres, els requisits següents: "(...) a) només pot tenir com a objecte la informació sobre els serveis públics; b) no pot promoure ni desenvolupar campanyes que tinguin com a finalitat destacar la gestió o els objectius aconseguits pels poders públics; i, c) no pot induir a confusió directa o indirecta en relació amb elements identificatius de partits polítics o de les campanyes de propaganda electoral. (...)". Axí mateix, l'article 4 de la Llei de l'Estat 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional, norma bàsica, i , per tant d'aplicació a Catalunya, preveu les prohibicions relatives a les campanyes institucionals de publicitat i comunicació; establint, entre d'altres, que no es podran promoure o contractar campanyes que tinguin com a finalitat destacar els èxits de gestió o els objectius aconseguits per les Administracions públiques.

L'actuació del CAC ha estat duta a terme d'ofici arran de la verificació habitual que fan els serveis tècnics sobre l'adequació de la publicitat institucional a les previsions contingudes a l'article 109 de la LCA. En concret, el CAC va detectar l'emissió per part de diversos prestadors de 5 versions de la campanya esmentada. Posteriorment a aquesta actuació d'ofici, en data 20 de març, va arribar al CAC una petició del Grup Municipal de l'Ajuntament de Barcelona Convergència i Unió en què es demanava un dictamen sobre la campanya. El 24 de març va arribar una petició del Grup Municipal de l'Ajuntament de Barcelona Partit Popular, en el mateix sentit.

Imatge d'un dels anuncis
Publicitat
Publicitat

7 Comentaris

Publicitat
#7 Martín Martínez Mart, Barcelona, 29/03/2009 - 18:50


Segons El CAC la campanya de l'Ajuntament 'Fent Barcelona' no s'ajusta a la legalitat i ha demanat a les televisions i a les ràdios que no l'emetin més...
La campanya no s'ajusta a la legalitat. No he entès per què no s'ajusta a la legalitat!

#6 Al, bcn, 26/03/2009 - 19:09

Si, és clar, no fos cas que els barcelonins/es s'adonin de les mentides i la demagogia constant dels convers i peperos.

#5 ccc, bcn, 26/03/2009 - 10:59

l'altre dia escoltava la radio i el 90% dels anuncis eren institucionals, Aixi es fan propaganda y pagan a publicistes,impresors, periodistes, editors,... els favors, tot amb els nostres diners., Tota aquesta intel·ligència aplicada al be...

#4 pepet (poblenou), barcelona, 26/03/2009 - 08:30

Els convergents son maquiavelics. utilitzan tot allo que tenen al seu abast per intentar arribar al poder..saben que a Barcelonan no tenen res a fer.. tot i no governar enlloc encara tenen molts en nomina

#3 Patrici, Barcelona de dòl, 25/03/2009 - 22:43

Ara faran dimitir a l'inventor d'aquesta campanya que ha costat un munt de diners públics o tampoc?....evidentment, tampoc i ViscA la despesa municipal