Publicitat
Comunicació · 8 de Juny de 2011. 18:22h.

La crisi enfonsa la publicitat a la CCMA

El volum de negoci va passar de cobrir un 44% de les despeses el 2007 a un 25% el 2009

La crisi enfonsa la publicitat a la CCMA

El president de la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Enric Marín, en una imatge d'arxiu

L'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre els exercicis corresponents als anys 2007, 2008 i 2009 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) reflecteix una important caiguda dels ingressos en concepte de publicitat a conseqüència de la crisi econòmica.

Segons afirma la Sindicatura sobre aquest afer, "en el període fiscalitzat destaca la caiguda dels ingressos per publicitat, resultant bàsicament de la major competència al mercat publicitari i de la conjuntura econòmica".

La caiguda dels ingressos per publicitat es reflecteix principalment en l'evolució de la xifra de negocis de la CCMA, que a l'exercici del 2007 cobria un 44,33% de les despeses corresponents a personal, aprovisionament i la resta de despeses d'explotació. Tanmateix, aquest percentatge va passar a l'exercici del 2009 al 25,65%.

A conseqüència d'aquest fet, va haver d'augmentar l'aportació econòmica de la Generalitat a la CCMA, que va experimentar un augment d'un 47,22% en termes monetaris i d'un 37,33% en termes constants entre l'exercici del 2006 i el del 2009.

Segons el contracte programa signat entre la Generalitat i la CCMA per al període 2006-2009, durant l'exercici 2007 i principis del 2008 la Generalitat va assumir el deute de la Corporació i van quedar totalment amortitzats els préstecs a llarg termini avalats per la Generalitat. La Sindicatura considera "urgent" la signatura del nou contracte programa ajustat a les prescripcions de la llei de la CCMA.

Així mateix, recomana una gestió acurada de la despesa tenint en compte el context econòmic actual i les previsibles restriccions pressupostàries que es produiran en els propers exercicis. La Sindicatura també destaca que l'aportació de la Generalitat en aquests exercicis ha experimentat un creixement molt important que ha permès fer front als increments de les despeses.

Les despeses de personal, en concret, van experimentar un creixement important entre el 2007 (7,3 milions) i el 2008 (15,7 milions), encara que es van mantenir gairebé estables, amb un lleu augment, a l'exercici del 2009, amb un total de 16,8 milions.

Publicitat
Publicitat

2 Comentaris

Publicitat
#1 Alazan, Bcn, 09/06/2011 - 13:05

Pues si no ingresan, tendran que adelgazar gastos, como todos. la pregunta es porque no lo han hecho.

#1.1 Terraxa, Terrassa, 09/06/2011 - 14:21

La resposta és que fins ara, el dèficit l'han cobert els contribuients. I doblen despeses de personal amb tot el morro.